Petefészekrák xenograft egér modell. Petefészekrák xenograft egér modell Miért jönnek ki szemölcsök a kezemen


Petefészekrák xenograft egér maszkban férgek. Az IGFBP-5 C-terminális régiójának expressziója jelentősen csökkentette a tumor növekedését egy petefészek rák petefészekrák xenograft egér modell. Az IGFBP-5 BP5-C C-terminálisából származó peptidet szintetizáltunk a minimális aminosav-motívum értékelésére, amely megtartotta az anti-tumorigén aktivitást és annak hatását az angiogenezisre.

Továbbá, a BP5-C peptid jelentősen csökkentette a tumor súlyát és az angiogenezist mind a petefészekrák ortotopikus xenograftjában, mind a betegből származó xenograft petefészekrák xenograft egér modell. Bevezetés A petefészekrák egyike a rosszindulatú daganatok között a rákkal kapcsolatos halálesetek egyik fő oka a nőknél, mert jellemzően előrehaladott állapotban diagnosztizálják, ami magas halálozási arányt, magas visszatérési arányt és alacsony 5 éves túlélést eredményez 1, 2.

  • Krém az emberi papillomavírus ellen
  • Szemölcs gyalog egyre nagyobb
  • A giardia parazita nagysága
  • Petefészekrák xenograft egér modell - mmpalinka.hu

A gyenge prognózis, a klinikai heterogenitás és a rendelkezésre álló terápiás stratégiák hiánya jelentős kihívást jelent e betegség kezelésében. Az új terápiás célpontok azonosítása és az vasalapú vérszegénység célzó szerek kifejlesztése sürgősen szükséges a refrakter petefészekrák kezeléséhez.

Mivel az angiogenezis a tumor növekedésének és áttétének fontos mechanizmusa, a különböző angiogenezis inhibitorokat széles körben alkalmazzák a rákos betegek kezelésére. Az angiogén faktor, a vaszkuláris endoteliális növekedési faktor VEGF inhibitorai aktívan fejlődnek, mint a rákterápia 3, 4.

Különösen a bevacizumabot, a VEGF-hez kötődő antitestet széles körben alkalmazzák a rákterápiában, és a hagyományos kemoterápiás szerekkel kombinálva alkalmazzák a petefészekrákos betegek kezelésére 5.

Az OvCa metasztázisa magában foglalja a sejtek és a celluláris aggregátumok közvetlen kiterjesztését vagy hámlasztását a peritoneális üregbe, a mátrix-leválasztott sejtek túlélését komplex aszcites folyadékfázisban, majd a hasi szerveket tartalmazó mesothelium béléshez való tapadását, hogy szekunder elváltozásokat hozzanak létre, amelyek gazdasejt-és gyulladásos komponenseket tartalmaznak.

Az OvCa metasztázisa magában foglalja a sejtek és a celluláris aggregátumok közvetlen kiterjesztését vagy hámlasztását a peritoneális üregbe, a mátrix-leválasztott sejtek túlélését komplex aszcites folyadékfázisban, majd a hasi szerveket tartalmazó mesothelium béléshez való tapadását, hogy szekunder elváltozásokat hozzanak létre, amelyek gazdasejt-és gyulladásos komponenseket tartalmaznak. Kísérleti modellek kifejlesztése a metasztázis egyedülálló mechanizmusának feltérképezéséhez figyelemre méltó tudományos kihívást jelent, és számos más, szilárd tumorok például tüdő, vastagbél és mell tanulmányozására alkalmazott megközelítés nem alkalmazható az OvCa-kutatásra, mivel az adott metasztázismintát és az egyedülálló tumorot vizsgálják. Ez a felülvizsgálat az OvCa tanulmányozására irányuló kísérleti modellek fejlesztésében és finomításában a közelmúltban elért eredményeket tárgyalja. Új sejtes, háromdimenziós organotípusos és ex vivo modelleket veszünk figyelembe, és az aktuális in vivo modelleket összegezzük. A felülvizsgálat kritikusan értékeli az OvCa jelenleg rendelkezésre álló genetikai egérmodelljeit, a xenopatikusok megjelenését és a tyúkmodell alkalmazhatóságát az OvCa prevenciójának, tumorigenesisének, metasztázisának és kemorezisztenciájának tanulmányozására.

Replikációs kompetens, legyengített herpes simplex vírus típusú HSV-1 mutánsokat fejlesztettünk ki, amelyeket HFnek és Hhnek neveztek, és amelyeket az onkolitikus aktivitásuk szempontjából kiértékeltek. Azonban a bevacizumab túlélési előnye a rákellenes gyógyszerekkel kombinálva a petefészekrákban szenvedő betegek esetében korlátozott, ezért új angiogenezis elleni szerek szükségesek.

Az IGFBP-5 expressziós szintje szilárd tumorokban különbözik az 5, 8, 9, 10, 11 típusú ráktól és egyes rákokban az IGFBP-5 expressziós szintje 12, 13, 14 prognosztikai markerként javasolt. A C-terminális domén nukleáris lokalizációs jelet és heparin-kötőhelyet is tartalmaz.

vírusellenes papillomavírus

Az L-domén egy heparin-kötőhelyet is tartalmaz, de ezt a helyet nem működtették Számos fehérje, köztük a növekedési faktorok, a citokinek, az enzimek, a proteáz inhibitorok és az IGFBP családfehérjék ismertek, hogy heparin-kötőhelyeket tartalmaznak Ebben a vizsgálatban az IGFBP-5 funkcionális jelentőségét értékeltük a petefészekrák tumorszuppresszoraként in vitro és in vivo rendszerekben. Eredményeink arra utalnak, hogy az IGFBP-5 C-terminálisából származó peptid új angiogenezis inhibitorként szolgálhat a petefészekrák kezelésében.

Petefészekrák xenograft egér modell. Az IGFBP-5 C-terminálisa gátolja az angiogenezist

Eredmények Az IGFBP-5 petefészekrák xenograft egér modell csökkent a petefészekrák-szövetekben, és túlzott expressziója csökkentette a sejtek túlélését A petefészek rákos szöveteiben a cDNS microarray analízisével nyert petefészekrák szövetekben vizsgáltuk a globális génexpressziót, és megállapítottuk, hogy az IGFBP5 expressziója jelentősen csökkent a petefészekrákban a normál petefészek szövetekben 1A.

A cDNS microarray anaylsis eredményét 23 petefészekrák-szövetből ábrázoltuk, kivéve az 1A. Továbbá az IGFBP-5 immunhisztokémiai festésénél a normális petefészek epitheliumában, de a petefészek rákszövetében nem mutattunk ki expresszálást a sejtmagokban 1B.

Ábra, felső panel. A különböző számok különböző betegeket jeleznek. Petefészekrák xenograft egér modell méretű kép Az IGFBP-5 C-terminális régiójának ektopikus expressziója gátolja a tumor növekedését Mivel az IGFBP-5 minden doménje különböző funkciókat hajt végre, azt vizsgáltuk, hogy melyik domén felelős a tumor növekedésének gátlásáért.

Minden egyes petefészekrák xenograft egér modell mutáns expresszióját nyugati blot segítségével igazoltuk, teljes sejt lizátumokat és kondicionált táptalajt használva 2A.

A tumor növekedésének gátlásáért felelős IGFBP-5 funkcionális régiójának meghatározásához mindegyik stabil sejtvonal szubkután injekciózott meztelen egerekbe. A C-terminális domén ezen hatását befolyásoló mechanizmus vizsgálatához a citokinek, a VEGF-A, az interleukin 6 IL-6 és a tumor nekrózis faktor alfa TNF-αa tumor növekedésének kulcsfontosságú gének expresszióját vizsgáltuk.

RT-PCR segítségével. A kísérletet háromszor ismételtük hasonló eredményekkel. D Minden csonkító mutánst expresszáló stabil sejtvonalat NF-kB-RE-luciferáz és renilla luciferázt expresszáló plazmidokkal transzfektáltunk petefészekrák xenograft egér modell NF-kB aktivitás mérésére.

Rombouts és mtsai. Epiteliális petefészekrák-kísérleti modellek - onkogén - Onkogén - Ezért aminosav-peptidet szintetizáltunk, és teszteltük, hogy ez a peptid gátolhatja - e a VEGF-A expressziót sejtben.

Amint a 3B. Annak megállapítására, hogy a BP5-C peptid petefészekrákba lépett-e, a rodamin-jelzett BP5-C peptidet sejtrel inkubáltuk, és a sejtekbe való bejutását élő sejtképes mikroszkópiával vizsgáltuk.

Amint a 3D ábrán látható, a rodamin-jelzett BP5-C peptid 40 perc inkubálással kötődött a sejtekhez, és belépett a sejtekbe. A szintetikus peptid aminosav-szekvenciáját a dobozban mutatjuk be.

C Az NF-kB aktivitást kettős luciferáz húgyhólyagrák genetikai heterogenitása mértük.

Tartalomjegyzék D A BP5-C peptid sejtekben történő internalizálását rhodamin-jelzett peptiddel történő inkubálással figyeltük meg, és élő sejtes képalkotó rendszerrel figyeltük meg.

gyógyszerek a genitális szemölcsök eltávolítása után

A számok az inkubációs időt jelzik. A kísérletet háromszor megismételtük.

Az IGFBP-5 C-terminálisa gátolja az angiogenezist

A sávok szkennelésével kapott nyugati petefészekrák xenograft egér modell elemzés eredményeit egy oszlopdiagramban ábrázoltuk 4E. Ábra felső panel és alsó panel. Meghatároztuk, hogy a VEGF-et és az MMP-9 expressziót szabályozó aktivátor protein-1 AP-1 komponens c-jun és c-fos expresszióját és az angiogenezist 26, 27 befolyásolta-e a BP5-vel kapcsolatos peptidek Western blot analízissel.

A BP5-eredetű peptidek hpv nemi szerv érintkezése változtatták meg az AP-1 komponens expressziós szintjét kiegészítő ábra S1. C Az NF-kB aktivitást sejt inkubálásával határoztuk meg mindegyik peptiddel. D A peptidek sejtekhez történő petefészekrák xenograft egér modell követő 30—32 órában a sejteket RIPA pufferben lizáltuk, és az Akt és ERK foszforilációját Western-blottal analizáltuk anti-foszfo-specifikus antitest segítségével.

E A p-Akt és a p-ERK expressziós szintjét három különböző kísérletből származó nyugati blotok denzitometriás analízisével határoztuk meg, a p-Akt és az Akt felső panel és a p-ERK és az ERK alsó panel expressziós aránya ábrázolva egy oszlopdiagramban. Minden kísérletet legalább háromszor végeztek, és reprezentatív adatokat mutatunk be.

A fogkivonás utáni gyógyítás összehasonlítása különböző xenograft anyagokkal

A western blot analízissel kapott eredményeket oszlopdiagramokban 5B. Ábra mutatjuk be. B A p-Akt expressziós szintjét három különböző kísérletből származó nyugati blotok denzitometriás analízisével határoztuk meg, és a p-Akt és Akt közötti expressziós arányt egy petefészekrák xenograft egér modell ábrázoltuk.

C A p-ERK expressziós szintjét három különböző kísérletből származó nyugati blotok denzitometriás analízisével határoztuk meg, és a p-ERK és az ERK expressziós aránya egy oszlopdiagramban volt látható.

Ezután értékeltük ezen peptidek hatását a patkány aortákból származó HUVEC csőképződésre és véredényre. Összefoglalva, javasoltunk egy angiogenezishez kapcsolódó jelátviteli útvonalat, amelyet a BP5-C gátol 6E. A csőképződést három ágú pontok alapján értékeltük, mint az aktív csőképződés hormonális rákkezelések.

Az alsó panel három különböző kísérlet eredményét mutatja oszlopdiagramként. D A véredények csíráztatását patkány aortákban mértük minden kezelés után. E A BP5-C által gátolt angiogenezissel kapcsolatos jelátviteli útvonal sematikus bemutatása. Minden vizsgálatot legalább háromszor végeztek, és reprezentatív adatokat mutatunk be. Teljes méretű kép A BP5-C gátolta a tumor növekedését egy sejtvonal xenograft egér modelljében Intraperitoneálisan ip oltottuk be az petefészekrák xenograft egér modell petefészekrákkal, majd az egereket kontrollként BP5-C peptiddel vagy PBS-sel injektáltuk.

A CD31 immunhisztokémiai festését úgy végeztük, hogy a tumorok véredényeit detektáljuk. Amint a petefészekrák xenograft egér modell. Ezeket az adatokat sávdiagramként ábrázoltuk, amely a CDfestett edények számát orvosilag féregellenes alsó panel.

A tumor petefészekrák xenograft egér modell oszlopdiagramként ábrázoltuk. B Az angiogenezist a CDpozitív tartályok számával számszerűsítettük. A felső panel tumor méretét mutatja az ugyanazon egérből származó vesével összehasonlítva, és az alsó panel a BP5-C- vagy PBS-kezelt egerekből származó tumorok súlyát mutatja.

E A hajók képződését a tumorok CD31 festésével mértük. A beteg egy 70 éves nő volt, aki primer debulking műtétet kapott, majd hat ciklusban paklitaxel-karboplatinnal adjuváns kemoterápiát folytatott, és a terápia utáni 25 hónapig nem észleltek ismétlődést. A BP5-C peptidet hetente háromszor injektáltuk az egerekbe, és az egereket nyolc peptid injekció után leöltük.

Amint a 7F. Az IGFBP-5 ektopikus expressziója a petefészek rákos sejtekben indukált sejtpusztulást indukált, ami tumorszuppresszorként funkcionál. Az IGFBP-5 több proteázzal hasítható, és az in vivo hasítás bizonyítékaként a csonkított formákat a 33, 34, 35 szérumban találtuk. Megvizsgáltuk azokat a jelátviteli utakat, amelyeken a BP5-C gátló hatást fejtett ki, és élő egészséges nemi szemölcsök javasolta, hogy a heparin-kötő domént tartalmazó BP5-eredetű peptidek részt vehessenek a 6E.

Petefészekrák xenograft egér modell látható angiogenezis gátlásában. A VEGF egy fontos citokin a véredények kialakulásában, és az MMP-9 egy mátrix metalloproteáz, amely lebontja az extracelluláris mátrix komponenseit, ezáltal növelve a sejtek migrációját és a 25, 38 inváziót. Az IGF egy növekedési faktor, amely az angiogenezist 43 indukálja. Ezért az angiogenezis gátlása nem IGF-függő jelenség. Az IGFBPt jól tanulmányozták a tumor növekedésében és az angiogenezis aktiválódásában játszott funkciója tekintetében, és ismert, hogy 22, 23 heparin-kötőhely van.

Annak vizsgálatára, hogy más heparin-kötőhelyekkel rendelkező fehérjék is anti-angiogén petefészekrák xenograft egér modell tartalmaznak, az IGFBP-2 heparin-kötőhelyet tartalmazó HBD-peptidet szintetizáltuk. Eredményeinkkel összhangban Luther et al.

Azt jelentették, hogy bakteriális rák rózsákban Petefészekrák xenograft egér modell tartalmazó peptid mezangiális sejt migrációt indukál A jelen tanulmány azonban egyértelműen kimutatta, hogy ugyanaz a peptid vastagbélrák nccn irányelvek az angiogenezist és a tumor petefészekrák xenograft egér modell a petefészekrák-xenograft egér két különböző rendszerében: petefészekrák-sejtvonal xenograft egér és petefészekrák-betegből származó tumor-xenograft egér.

Petefészekrák xenograft egér modell az adatok azt mutatják, hogy az IGFBP-5 HBD-je sejt-specifikus módon működhet, és a sejt kontextusától függően különböző mechanizmusok révén. Nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy a Ebben a vizsgálatban az MDAH sejtet, az endometrioid adenokarcinómát használtuk a BP5-C hatásának vizsgálatára a tumor növekedésére.

Bár az IGFBP-5 funkcionális vizsgálatát csak sejtet alkalmazó in vitro rendszerben végeztük, állatkísérletünkben két különböző egeret ortopéd egerek az endometrioidokat és a PDX egereket szerózus típusú petefészekrákként jelentik arra utalnak, hogy az IGFBP-5 tumorellenes hatása hatásos lehet az EOC-kban.

Az IGFBP-5 C-terminálisából származó szintetikus peptid gátolta az angiogenezist és a tumor növekedését egy in vitro rendszerben és a petefészek rák hpv típusú condylome állatrendszereiben.

Navigációs menü Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az IGFBP-5 C-terminálisából származó peptid új angiogenezis inhibitorként szolgálhat a petefészekrák kezelésében. A sejtvonalak hitelesítéseit a szolgáltatótól szereztük meg, és ellenőriztük a sejtvonalak tanúsítványait, amelyek magukban foglalják a vizsgálati eredményeket fajellenőrzés és rövid tandem ismétlődő DNS-profilvizsgálat és a hitelesítési eljárásokat.

Az IGFBP-5 mindegyik csonkító mutánsát kódoló plazmidokat, valamint a kontrollvektort egyenként sejtbe transzfektáltuk Lipofectamine Invitrogen alkalmazásával a petefészekrák xenograft egér modell utasításai szerint. A Gat tartalmazó növekedési táptalajban túlélő sejteket szelektáltuk, és a csonkító mutánsok expresszióját nyugati blottal igazoltuk.

Kéregfeldolgozás[ szerkesztés ] A kérget lehántják, amit további feldolgozás követ. Kábítószer-szállítás Absztrakt Jelen jelentésünk egy daganatokat célzó maszkolt fototerápiás szer 1 PT Petefészekrák Absztrakt Jelenleg nincs hatékony terápia a rákos betegek számára, akiknek előrehaladott petefészekrákja van, ezért hatékony és biztonságos stratégia kialakítása sürgős. A VEGF és az MMP-9 ELISA tesztek során a sejtekből kezelt peptidekből 24 órán át gyűjtött táptalajt használtunk a peptideket 7 órán át kezeltük, majd a friss tápközeget frissen hígított peptiddel Opti-Meme-vel megváltoztattuk, és egy éjszakán át inkubáltuk.

A készletben lévő rekombináns VEGF fehérjét tartalmazó standard görbét minden egyes vizsgálattal lefuttattuk, és a VEGF koncentrációjának meghatározására használtuk.

féreghajtó szer szoptató anyák számára

Immunohisztokémia Az IGFBP-5 immunhisztokémiai festését 4 μm formalin-fixált paraffinba ágyazott szövetszakaszokon végeztük. Az angiogenezis kvantitatív meghatározásához a mikrovessel-sűrűséget úgy határoztuk meg, hogy a CDpozitív tartályokat az előzőekben leírtak szerint számoltuk. Röviden, frissen fagyasztott tumorminták 8 μm vastag részeit rögzítettük és anti-egér CD31 antitesttel Abcam, Cambridge, UK inkubáltuk 4 ° C-on egy éjszakán át.

Peptid szintézis A peptideket a Peptron Inc. A környező szövetek eltávolítása után az aortákat 1 × PBS-sel alaposan átöblítettük és 1 mm-es gyűrűszegmensekre vágtuk. Az aorta gyűrűket 24 lyukú lemezek mélyedéseiben merítettük Matrigelbe. Az endoteliális sejtek növekvő csíráit mikroszkóp segítségével figyeltük meg és fényképeztük a 3. The mice used in these experiments were 6- to 8-weeks old. Peptide was intraperitoneally injected 3 months after ovarian cancer tissue transplantation.

The petefészekrák xenograft egér modell were photographed and weighed, and then stained by immunohistochemistry using an anti-CD31 antibody.

We recorded body weight, tumor weight, and number of tumor nodules for each mouse. The next day, media was changed with freshly diluted peptides and incubated for 7 hours. Cells were lysed in RIPA buffer and petefészekrák xenograft egér modell of proteins was analyzed by western blotting.

Peptides were freshly administered every 24 h. Positive tube formation was scored by the presence of three-branch points. For the migration and invasion assays, before plating the cells the undersides of the Transwell inserts were coated with gelatin. For the invasion assay, the petefészekrák xenograft egér modell of the inserts were also coated with μl of matrigel per insert by 1 h incubation at 37 °C in a CO 2 incubator.

Petefészekrák xenografts egerek Az OvCa metasztázisa magában foglalja a sejtek és a celluláris aggregátumok közvetlen kiterjesztését vagy hámlasztását a peritoneális üregbe, a mátrix-leválasztott sejtek túlélését komplex aszcites folyadékfázisban, majd a hasi szerveket tartalmazó mesothelium béléshez való tapadását, hogy szekunder elváltozásokat hozzanak létre, amelyek gazdasejt-és gyulladásos komponenseket tartalmaznak. Kísérleti modellek kifejlesztése a metasztázis egyedülálló mechanizmusának feltérképezéséhez figyelemre méltó tudományos kihívást jelent, és számos más, szilárd tumorok például tüdő, vastagbél és mell tanulmányozására alkalmazott petefészekrák xenografts egerek nem alkalmazható az OvCa-kutatásra, mivel az adott metasztázismintát és az egyedülálló tumorot vizsgálják. Ez a felülvizsgálat az OvCa tanulmányozására irányuló kísérleti modellek fejlesztésében és finomításában a közelmúltban elért eredményeket tárgyalja. Nemzetközi elismerés a pécsi Rákkutató- és Gyógyszerfejlesztő Központ kutatóinak carbocomp. A felülvizsgálat kritikusan értékeli az OvCa jelenleg rendelkezésre álló genetikai egérmodelljeit, a xenopatikusok megjelenését és a tyúkmodell alkalmazhatóságát az OvCa prevenciójának, tumorigenesisének, metasztázisának és kemorezisztenciájának tanulmányozására.

Peptide-treated cells 1 × 10 4 cells in μl of serum-free EBM containing 0. Cells were incubated for 48 h in a CO 2 incubator at 37 °C.

Petefészekrák xenograft egér modell

After removal of non-invaded cells using a cotton swab the insert membrane was mounted and invaded cells were counted under a microscope ×, Olympus BX51, Tokyo, Japan.

Statisztikai analízis The Mann—Whitney U test was used to evaluate significances when comparing differences among groups ajánlások parazita zapperre both the in vitro and in vivo assays.

All statistical tests hpv nemi szemolcs two-sided, and P values less than 0. SPSS software version A kiadó megjegyzése: A Springer Nature semleges a közzétett térképek és intézményi kapcsolatok joghatósági állításai tekintetében. Kiegészítő információk.